Kies uit het menu: Bibliografie  --  In de media  --  Links  --  Gastenboek  --  Contact

Actueel:
In het voorjaar van 2024 verschijnt het boek over 50 jaar verbroedering tussen Turnhout en Hammelburg. Klik hier voor meer info.

Sam Van Clemen werd geboren in Turnhout in 1970 en studeerde in 1994 aan de KU Leuven af als licentiaat in de Geschiedenis met een eindverhandeling over Turnhout tijdens het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Deze werd later uitgebreid en herwerkt uitgegeven als Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna studeerde hij archivistiek aan de VU Brussel. Tijdens zijn stage inventariseerde hij in het Katholiek Archief- Documentatie- en Onderzoekscentrum te Leuven een deel van het archief van het de aalmoezeniersdienst van het leger en van het Opleidingscentrum voor Geestelijken-Brancardiers. Ook deze verhandeling is intussen in herwerkte versie uitgegeven.

Sinds april 2018 werkt Sam als redacteur voor de GVA. Hij was gedurende enkele jaren parlementaire medewerker van het Nederlandse onafhankelijke Tweede Kamerlid Theo Hendriks en bediende bij KBC Verzekeringen. Sinds 2002 is hij werkzaam als historicus en archivaris. Zo stelde hij in dienst van het Antwerpse provinciebestuur de succesrijke tentoonstelling Den oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen samen en werkte hij als archivaris voor de vzw Speelbergen Heem dr. Jozef Weyns in Beerzel (Putte).