Geschiedenis van Davidsfonds Turnhout
Het Davidsfonds speelt nu al 130 jaar een belangrijke rol in het culturele leven in Vlaanderen, wat ook geldt voor Turnhout. Davidsfonds Turnhout kwam al in 1875 tot stand onder impuls van dr. Renier Snieders en is daarmee één van de oudste nog bestaande afdelingen. In 2005 bestaat het 130 jaar en dat was een goed moment om de rijke afdelingsgeschiedenis te boek te stellen.
Op basis van de plaatselijke pers, uitvoerig archiefonderzoek en de bestaande literatuur brengt de auteur vanaf de oprichting tot heden ‘jaar na jaar’ verslag hierover uit in vijf chronologische hoofdstukken. Hoofdstuk 1 handelt over de pioniersjaren (1875-1918), hoofdstuk 2 over het interbellum (1919-1940), hoofdstuk 3 over de Tweede Wereldoorlog en de moeilijke jaren erna (1940-1954), hoofdstuk 4 over de naoorlogse jaren (1955-2001), terwijl in het laatste hoofdstuk de meest recente periode aan bod komt (2002-2005). Daarnaast bevat de tekst ook heel wat uitweidingen over de geschiedenis van Davidsfonds Nationaal, de door het Davidsfonds uitgegeven boeken en tijdschriften en over bekende bestuursleden van onze plaatselijke afdeling. Zo geeft dit boek een goed beeld van een belangrijk stuk Turnhoutse cultuurgeschiedenis en levert het tevens een bijdrage aan de geschiedschrijving van Davidsfonds Nationaal.

Boek in de media
Bestel