Dag 16 van ‘De kleine geschiedenis van de Kempen’
De twintigdelige reeks ‘De kleine geschiedenis van de Kempen’ bestaat uit ‘hand’boekjes waarin twintig beslissende momenten uit de Kempense geschiedenis worden verklaard. Elk deel bevat ook een hoofdstuk over het plaatselijke erfgoed, aan de hand waarvan de lezer een reis doorheen de Kempen kan maken.
Dag 16 handelt over 9 juli 1917, toen Turnhoutenaar Jozef Bax aan de Nederlandse grens om het leven kwam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is de Kempen immers vier lange jaren bezet door de Duitsers. Vele jongemannen vluchtten om via Nederland dienst te nemen in het Belgische leger achter de IJzer. De Duitsers sloten daarop de hele grens af met een hoogspanningsdraad, een echt ijzeren gordijn. Velen blijven proberen de grens te passeren, maar hierbij vielen vele slachtoffers. Eén van hen was Turnhoutenaar Jozef Bax.

Uitverkocht (klik hier)