Abraham Lincoln: Grondlegger van de moderne Verenigde Staten
Dit boek vertelt het levensverhaal van Abraham Lincoln (1809-1865), de president die de Verenigde Staten bijeenhield tijdens de Burgeroorlog (1861-1865) en de sociale structuur ervan blijvend veranderde door de slavernij af te schaffen. Daardoor is Lincoln de grondlegger van de moderne Verenigde Staten en geldt hij als de grootste president uit de geschiedenis van het land.
Het boek start met een inleidend hoofdstuk over de Verenigde Staten en de slavernij, waarna in acht chronologische hoofdstukken Lincolns levensverhaal wordt verteld. De eerste drie handelen over de periode voor zijn presidentschap en beschrijven zijn opgang vanuit een milieu van analfabeten tot advocaat en politicus in de staat Illinois tot uiteindelijk zijn verkiezing tot president voor de Republikeinen in 1860.
De volgende vijf hoofdstukken handelen over zijn presidentschap en de Civil War. Elk hoofdstuk behandelt grosso modo een jaar. De nadruk ligt uiteraard op de oorlog en zijn werk als staatshoofd, maar zijn familiaal leven komt eveneens uitvoerig aan bod. Dit deel eindigt met zijn dood in april 1865 als gevolg van een moordaanslag. Een laatste hoofdstuk bespreekt wat er zich na Lincoln heeft afgespeeld. In bijlage zijn onder andere enkele beroemde teksten van AL opgenomen, zoals het Gettysburg Adress en de Emancipation Proclamation. Een bibliografie en een personenregister sluiten het geheel af.

Boek in de media
Bestel