Den oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen
Dit boek is de begeleidende publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling die liep op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen in 2003-2004. De tentoonstelling bracht een zo ruim mogelijk overzicht van de gebeurtenissen in de provincie vanaf de opstekende oorlogsdreiging, over de Duitse inval in augustus 1914, vier jaar bezetting tot de bevrijding in november 1918 en de gevolgen van de oorlog. De nadruk lag daarbij niet zozeer - zoals vaak het geval is bij publicaties over de Eerste Wereldoorlog - op de militaire gebeurtenissen - maar wil vooral tonen hoe de gewone burger de vier oorlogsjaren heeft beleefd. Ook werd benadrukt dat de Grote Oorlog artistiek en literair een erg creatieve periode was. Belangrijk was dan ook dat werken worden tentoongesteld van de drie belangrijkste kunstenaars uit onze provincie in die tijd: Alfred Ost, Eugeen Van Mieghem en Karel Lauwers. Onze provincie telde daarnaast enkele beroemde schrijvers: Felix Timmermans, Willem Elsschot en Paul Van Ostaijen om hen maar te noemen. Ook zij kwamen aan bod.
Dit boek is meer dan alleen een tentoonstellingscatalogus: het bevat naast het catalogusgedeelte een uitvoerige wetenschappelijke inleiding die de structuur van de tentoonstelling vrijwel op de voet volgt. Eveneens opgenomen is een bibliografie die naast een lijst algemene werken ook een zo volledig mogelijk overzicht biedt van de streekliteratuur over de provincie Antwerpen tijdens Eerste Wereldoorlog, wat dit boek tot een uiterst nuttig naslagwerk en werkinstrument maakt voor streekhistorici en andere ge´nteresseerden.

Boek in de media