Tombeekheyde (voormalig sanatorium Joseph Lemaire, Tombeek-Overijse)
Deze bouwhistorische nota werd geschreven in opdracht van het Antwerpse architectenbureau Storme en Van Ranst als onderdeel van het subsiedossier dat werd ingediend bij Monumenten en Landschappen. Ze valt uiteen in drie delen. Het eerste deel brengt een grotendeels chronologisch overzicht van de bouwgeschiedenis vanaf de eerste plannen tot op vandaag en van de verschillende bouwfasen. Het tweede deel bevat de bijbehorende illustraties, waarnaar we steeds in voetnoot hebben verwezen. De bibliografie tot slot bevat een zo volledig mogelijke lijst van publicaties over het sanatorium en een overzicht van de andere literatuur die werd gebruikt om deze nota op te stellen.

Boek in de media