Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden. Leven en werk van Jozef Weyns.
Deze biografische publicatie is het belangrijkste resultaat van het ‘Weyns-project Volkskunde Provincie Antwerpen’ en vormt een belangrijke aanzet van een studie van het leven en werk van het echtpaar Weyns-Mijlemans. Onder eindredactie van Patrick de Rynck werd een synthetiserende tekst geschreven met drie grote hoofdstukken: het eerste hoofdstuk handelt over het persoonlijk leven van Weyns, het tweede schetst zijn inbreng in en betekenis voor de heemkunde in Vlaanderen en het laatste hoofdstuk belicht hem als de geestelijke vader en conservator van Bokrijk. Daarnaast leverden drie gastauteurs bijdragen over Weyns en de Vlaamse Beweging, de vroegste geschiedenis van de heemkundige bedrijvigheid in Vlaanderen en over openluchtmusea en monumentenzorg ten tijde van Weyns. In een epiloog reflecteert Marc Jacobs over de evolutie van heem- en volkskunde in Vlaanderen en over de betekenis van de figuur van Jozef Weyns.
De publicatie sluit af met de integrale bibliografie van Jozef Weyns. Die bibliografie telt drie delen: deel één bevat de publicaties van Weyns zelf, deel twee vermeldt de publicaties over Weyns en deel drie brengt de lijst van recensies gewijd aan Weyns’ boeken.

Artikels over Jozef Weyns ('t Swanekoeriertje - 2013): artikel 1, 2, 3 en 4
Boek in de media
Kan niet meer besteld worden (uitverkocht)