Inventaris van de archieven van dr. Jozef Weyns (1913-1974) en van zijn echtgenote Paula Mijlemans (1921-2001)
Deze inventaris was het eerste resultaat van een gezamenlijk project van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns en het provinciaal Bibliotheekcentrum om het geestelijk erfgoed van dr. Jozef Weyns te bewaren en te ontsluiten. Het archief van Weyns en van zijn echtgenote Paula Mijlemans, die zijn werk voortzette, werd geordend, ge´nventariseerd en verpakt. Het archief van het echtpaar is na toestemming raadpleegbaar in het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen.