Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog
Onderwerp van dit boek vormen de gebeurtenissen van 1914 tot 1918 in Turnhout. ‘Dag na dag’ wordt op basis van dagboeken, persberichten en uitvoerig archiefonderzoek verslag uitgebracht over de gebeurtenissen tijdens deze periode. Daarbij komen talrijke thema’s aan bod: de mobilisatie, de angst voor het Duitse leger, de bezetting van de stad, de moeizame voedselbevoorrading, de omgang van het stadsbestuur en de plaatselijke bevolking met de bezetter, de gevolgen van de oorlog voor de industrie, het activisme, de liefdadigheidsinitiatieven, het culturele leven, de Turnhoutenaars die streden in het Belgische leger… Bijzonder is ook dat de Duitsers de Belgisch-Nederlandse grens in de zomer van 1915 afsloten met een hoogspanningsdraad die kilometers lang langs de Turnhoutse gemeentegrens liep, wat de stad tot een centrum van de clandestiene grenspassering maakte. Tot slot worden vele bladzijden gewijd aan de bevrijding in november 1918. Het geheel is bovendien rijk geïllustreerd.

Boek in de media
Bestel